TPD POŽADAVKY


Feellife SALT splňuje všechny náležitosti pro prodej na území České republiky, které na balení liquidů klade vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2017 Sb. "o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření", jež doplňuje zákon č. 110/1997 Sb. "o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů", novelizovaný novelou č. 180/2016 Sb. 

Vyhláška vychází z nařízení Evropské Unie, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, označované jako Tobacco Products Directive (směrnice o tabákových výrobcích), nebo-li TPD.